Malliotsikko

Manuaalinen kunnossapito

 • Kunnossapidon välttämätön perustaso.
 • Ennakoiva kunnossapito ei ole mahdollista – laitteet korjataan kun ne hajoavat.
 • Kunnossapito on manuaalista ja henkilösidonnaisen tiedon varassa tehtävää työtä.
 • Kunnossapidon kulut eivät ole ennustettavia, ja ylimääräisiä kustannuksia kertyy jatkuvasti muun muassa koneiden turhista seisokeista.

Lähtötason sähköinen kunnossapito

 • Kunnossapitoa ohjataan ja suoritetaan sähköisesti, mutta suuri osa tiedosta ei ole sähköisessä muodossa
 • Järjestelmän tieto ei ole sidosryhmien saatavilla.
 • Itse kunnossapitotyö on edelleen pitkälti manuaalista.
 • Kulujen sekä koneiden seisokkien ennustettavuus on heikkoa.

Microsoft Excel ja vastaavat järjestelmät

Perustason sähköinen kunnossapito

 • Laitteiden tiedot ja niihin liittyvät kunnossapitotiedot ja kirjaukset ovat saatavilla sähköisessä muodossa.
 • Töiden resursointi ja suuri osa itse kunnossapidosta hoidetaan sähköisesti.
 • Mobiilisovellus nopeuttaa ja helpottaa työntekijöiden toimintaa.
 • Tälle tasolle siirtyminen tuo jo ennustettavuutta ja kustannussäästöjä, ja järjestelmää on mahdollista kehittää liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

VincitEAM

Edistynyt kunnossapito

 • Kaikilla organisaatiossa on pääsy digitaalisiin työkaluihin ja dataan oman työroolin mukaisesti.
 • EAM integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), taloushallintoon ja koneseurantajärjestelmiin.
 • Varastonhallinta ja hankinta saavat järjestelmästä ajan tasalla olevaa dataa.
 • Mahdollisuus huomattaviin säästöihin, koneita voi seisottaa hallitusti, ja kulut ovat ennakoitavissa.

VincitEAM

 • integraatiot

Älykäs kunnossapito

 • Kaikki laitteet kommunikoivat keskenään.
 • Kunnossapito on pitkälle automatisoitua, ja manuaalisen työn määrä on minimissä.
 • Päätöksenteko pohjautuu dataan, ja kunnossapidosta on saatavilla reaaliaikainen tilannekuva.
 • Kaikki laitteet on integroitu koneseurantajärjestelmiin.
 • Kunnossapito tukee monipuolisesti kannattavaa, tehokasta ja ennustettavaa liiketoimintaa ja tuo jatkuvia kustannussäästöjä.

VincitEAM

 • automatisointi
 • Internet of Things
 • datan avulla johtaminen

Microsoft Excel ja vastaavat järjestelmät

VincitEAM

VincitEAM

 • integraatiot

VincitEAM

 • automatisointi
 • Internet of Things
 • datan avulla johtaminen
© VincitEAM 2023