Infran ja kiinteistöjen kunnossapito ja omistaminen

Jokainen kunnossapidon toimintaympäristö infrasta ja kiinteistöstä riippumatta on erilainen – siksi VincitEAM sovitetaan kunkin yrityksen tarpeisiin.

Keskeiset ominaisuudet

  • Työkalut isojen investointien elinkaarihallintaan
  • Kaikkien tuotannon koneiden ja laitteiden tiedot työohjeista osalistoihin ja teknisiin kuviin yhdessä paikassa muodostaa pohjan investointien elinkaarenhallinnalle
  • Kunnossapidon työt, resurssit, materiaalit ja ohjeet samassa järjestelmässä
  • Työkalut kunnossapidon suunnitteluun, johtamiseen, ja kunnossapitotöiden tekemiseen integroituna kunnossapidon materiaalinhallintaan
  • Integroituu tarvittaessa saumattomasti muihin tietojärjestelmiin
  • Järjestelmä mukautuu asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan ei tarvitse mukautua
Kaikki kunnossapidon toiminnot onnistuvat VincitEAM -mobiilisovelluksen avulla paikkariippumattomasti.

Hyödyt

Lisää tuotantopäiviä, paremmat käyttöasteet, vähemmän ennakoimattomia tuotantokatkoksi = parantunut tuottavuus ja parempi ROI kaikille kone- ja laiteinvestoinneille

Mahdollistaa kunnossapidon resurssien tehostetun ohjauksen ja oikean mitoituksen

Reaaliaikainen näkyvyys töiden tilanteeseen ja etenemiseen

Hyvät digitaaliset työkalut = tyytyväiset ja tehokkaat työntekijät

Sovi demo

Referenssitarinat

Lumonillakin on käytössä VincitEAM-kunnossapitojärjestelmä

"Kun järjestelmä tehdään kunnossapidon ihmisten ehdoilla, käyttäjäystävällisyys ratkaisee."

Referenssitarinat

HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut -logo

"Lue kuinka VincitEAM tekee Helsingin seudun vesihuollon arjesta sujuvaa."

© VincitEAM 2023