Takaa työntekijöillesi entistä turvallisempi työympäristö

Työturvallisuus on kunnossapidon perustarve. VincitEAMin ominaisuuksien avulla takaat työntekijöillesi entistä turvallisemman työympäristön sujuvasti:

  • Hallitse osaamisia, pätevyyksiä, työlupia (kuten tulityö- ja säiliötyöluvat) keskitetysti yhdessä paikassa
  • Ohjaa työt automattisesti vain sellaisille henkilöille, joilla on tarvittavat luvat ja pätevyydet
  • Kerää turvallisuushavainnot yhteen järjestelmään ja jalosta ne tarvittaessa korjaaviksi toimenpiteiksi
  • Toimintopaikkojen ja laitteiden riksikartoitukset ja töiden riskien arviointi
Sovi demo

Kenelle VincitEAM on suunniteltu

Kunnossapitopäälliköille

VincitEAM:in avulla kunnossapitopäällikön syke pysyy tasaisena, kun hän tietää, että ennen työhön ryhtymistä tekijä on tunnistanut riskit, lukenut VincitEAMista ajantasaiset työohjeet ja varustautunut oikein. Helppokäyttöinen kunnossapidon sovellus helpottaa myös perehdyttämistä.

Kunnossapito

Johdolle

VincitEAM tarjoaa kaikki edellytykset moderniin kunnossapidon suunnitteluun ja ylläpitoon. Älykkään kunnossapidon avulla maksimoit hankintojen tuottoasteen ja minimoit ennakoimattomat tuotantokatkokset. VincitEAM on tukena resursoinnissa, suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Johto

Tuotannon työntekijöille

VincitEAM:in käyttö sujuvoittaa tuotannon arkea, kun kaikki tarvittava tieto laitteista ja tilannekuva kunnossapidosta löytyy käden ulottuvilta. Helppokäyttöisen mobiilisovelluksen ansiosta kirjaaminen, tiedonhaku ja huoltotoimenpiteiden kartoitus onnistuu muutamalla näppäilyllä.

Tuotanto

Varastotyöntekijöille

VincitEAM:in ansiosta varaosien varastotiedot, sijainnit, määrät ja arvot ovat aina ajantasaiset ja kaikkien saatavilla. Läpinäkyvyyden ansiosta tiedon jakaminen esimerkiksi hankinnan ja kunnossapidon kanssa on sujuvaa ja suoraviivaista!

Varasto

Hankinnalle

Hankinnan on helppo mukautua kunnossapidon tarpeisiin VincitEAM:in automaattisilla ostokehotuksilla ja ajantasaisilla varastosaldoilla. Myös tilaaminen voidaan hoitaa näppärästi suoraan VincitEAM:ista.

Hankinta

Testaa sopiiko VincitEAM sinulle?

Tee testi

Referenssitarinat

"Kun järjestelmä tehdään kunnossapidon ihmisten ehdoilla, käyttäjäystävällisyys ratkaisee."

Referenssitarinat

"Lue kuinka VincitEAM tekee Helsingin seudun vesihuollon arjesta sujuvaa."

© VincitEAM 2022