Perustiedonhallinta

Tuotanto-omaisuus (laitteet, toimintopaikat)

Huoltosuunnitelmat, huolto-ohjelmat ja reitit

Nimikkeet ja varaosat

Henkilö- ja työvälineresurssit

Työlupien hallinta

Varastot

Varastonohjaustiedot

Toimittajat

Hinnastot

Dokumentit

Ennakkohuollot

Kalenteripohjaiset

Käyttömäärään perustuvat

Kuntoon perustuvat

Dokumenttien hallinta

Moderni metatietoihin pohjautuva dokumenttien hallinta

Roolipohjaiset käyttöoikeudet

Automaattiset työnkulut

Älykkäät hakutoiminnallisuudet

Sisäänrakennettu versiointi ja jäljitettävyys

Dokumenttipohjien tehokas hyödyntäminen (esim. tiedot työltä suoraan dokumenttipohjaan kuten tulityölupaan)

Tarvittava dokumentaatio kunnossapidon saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Kunnossapidon suunnittelu

Päivittäinen huoltotöiden resursointi ja aikataulutus

Materiaalitarpeet

Ennakkohuollot

Projektit

Seisokit

Investoinnit

Osto ja varasto

Ostoehdotukset

Ostotilaukset

Vastaanotot

Inventoinnit

Tarjouspyynnöt

Ostolaskujen täsmäytys

Raportointi

Oma VincitEAM -raportointitietokanta

VincitEAM perusraportit

Asiakaskohtaiset raportit esim. PowerBI, QlickView, Excel -raportointityökaluilla suoraan raportointitietokannasta

Kunnossapidon tapahtumadata

Vikailmoitukset

Työtilaukset

Tehtävät

Materiaalisuunnitelmat ja -otot

Tuntikirjaukset

Töiden raportointi

Ennakkohuollot

Päiväkirjamerkinnät

Mittaritiedot

Dokumentit

© VincitEAM 2024