Maailman­luokan dokumentin­hallinta

  • Markkinoiden ainoa kunnossapidon järjestelmä, jossa on mukana maailmanluokan dokumenttien hallinnan kyvykkyydet
  • Universaali hakukone, joka hyödyntää myös metadataa
  • Dokumenttien aukoton versionhallinta varmistaa, että käytössä on aina viimeisin tieto ilman, että vanha tieto katoaa
  • Mahdollistaa joustavat ja monipuoliset tiedonhallinnan prosessit, mm. työnkulut ja hyväksyntäprosessit
  • Powered by M-Files

M-Files on huippuluokan dokumentinhallintajärjestelmä, joka toimii VincitEAM:in taustalla. VincitEAM ja M-Files mahdollistaa täydet älykkään sisällönhallinnan toiminnot dokumenttien ja työnkulkujen hallintaan.

Sovi demo
Kunnossapidon järjestelmä palvelee käyttäjiä, ja sen käyttö sujuu saumattomasti muiden tuotannon töiden ohella.

Kenelle VincitEAM on suunniteltu

VincitEAM:in avulla kunnossapitopäällikön syke pysyy tasaisena, kun hän tietää, että ennen työhön ryhtymistä tekijä on tunnistanut riskit, lukenut VincitEAMista ajantasaiset työohjeet ja varustautunut oikein. Helppokäyttöinen kunnossapidon sovellus helpottaa myös perehdyttämistä.

Kunnossapitopäälliköille

VincitEAM:in avulla kunnossapitopäällikön syke pysyy tasaisena, kun hän tietää, että ennen työhön ryhtymistä tekijä on tunnistanut riskit, lukenut VincitEAMista ajantasaiset työohjeet ja varustautunut oikein. Helppokäyttöinen kunnossapidon sovellus helpottaa myös perehdyttämistä.

Kunnossapito
VincitEAM antaa työkaluja päätöksenteolle. Moderni kunnossapito optimoi resurssien käytön ja laitteiden elinkaaren.

Johdolle

VincitEAM tarjoaa kaikki edellytykset moderniin kunnossapidon suunnitteluun ja ylläpitoon. Älykkään kunnossapidon avulla maksimoit hankintojen tuottoasteen ja minimoit ennakoimattomat tuotantokatkokset. VincitEAM on tukena resursoinnissa, suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Johto
VincitEAM tukee tuotannon arkea

Tuotannon työntekijöille

VincitEAM:in käyttö sujuvoittaa tuotannon arkea, kun kaikki tarvittava tieto laitteista ja tilannekuva kunnossapidosta löytyy käden ulottuvilta. Helppokäyttöisen mobiilisovelluksen ansiosta kirjaaminen, tiedonhaku ja huoltotoimenpiteiden kartoitus onnistuu muutamalla näppäilyllä.

Tuotanto
Varastonhallintaa VincitEAM:in avulla

Varastotyöntekijöille

VincitEAM:in ansiosta varaosien varastotiedot, sijainnit, määrät ja arvot ovat aina ajantasaiset ja kaikkien saatavilla. Läpinäkyvyyden ansiosta tiedon jakaminen esimerkiksi hankinnan ja kunnossapidon kanssa on sujuvaa ja suoraviivaista!

Varasto
VincitEAM: Ajantasainen tieto varastojen tilanteesta on jatkuvasti saatavilla – päivittyvä data auttaa hankintaa varaston hallinnassa.

Hankinnalle

Hankinnan on helppo mukautua kunnossapidon tarpeisiin VincitEAM:in automaattisilla ostokehotuksilla ja ajantasaisilla varastosaldoilla. Myös tilaaminen voidaan hoitaa näppärästi suoraan VincitEAM:ista.

Hankinta

Testaa sopiiko VincitEAM sinulle?

Tee testi

Referenssitarinat

Lumonillakin on käytössä VincitEAM-kunnossapitojärjestelmä

"Kun järjestelmä tehdään kunnossapidon ihmisten ehdoilla, käyttäjäystävällisyys ratkaisee."

Referenssitarinat

HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut -logo

"Lue kuinka VincitEAM tekee Helsingin seudun vesihuollon arjesta sujuvaa."

© VincitEAM 2023