« Takaisin

Mitä merkitsee käytettävyys?

Lukuaika: 3 minuuttia
Tiina Mäki-Riikonen, Vincit Solutionsin Customer Success Specialist
Tiina Mäki-Riikonen
Customer Success Specialist

Käytettävyyttä on tutkittu paljon minkä tahansa tuotteen tai palvelun kehityksen yhteydessä.
Yksi osa-alue on tietojärjestelmien käytettävyys, mitä varten on määritelty myös useita standardeja.

Mitä sitten tarkoitetaan termillä käytettävyys? Standardi ISO 9241-11 määrittelee käytettävyyden näin:
“Käytettävyys tarkoittaa tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta ja tyytyväisyyttä, jolla tuotteen määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä käyttöympäristössä.”

Eli lyhyesti sanottuna helppokäyttöinen ja helposti omaksuttavissa.

Tietojärjestelmien käytettävyyden puutteet nousevat helposti nykyään uutisotsikoihin, koska käyttäjät pitävät tiettyä käytettävyyden tasoa oletusarvona – kuten pitääkin.

Määritelmässä viitataan käyttäjiin ja käyttöympäristöihin, jotka todellisuudessa saattavat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Lisäksi jokaiselta käyttäjältä löytyy osittain subjektiivinen mielipide siitä, mikä on helppokäyttöistä – tähän vaikuttaa myös käyttäjän tausta.

Tämän vuoksi tietojärjestelmän on rakennuttava hyvien käytäntöjen pohjalle ja käyttäjäkunnan tarpeiden ja palautteen ohjaamana kehittyä kohti aina parempaa käytettävyyttä.

Käytettävyys & VincitEAM

VincitEAMin kehityksessä käytettävyys on tärkeässä roolissa. Haluamme, että VincitEAM on helposti ymmärrettävä ja helppokäyttöinen järjestelmä, jonka käyttäjämme ottavat ilomielin osaksi arkea. Alla olen koonnut esimerkkejä helppokäyttöisyyttä lisäävistä ominaisuuksistamme.

VincitEAMin käytössä voidaan valita eri käyttöliittymä eri käyttäjäryhmille työn luonteen mukaan (Desktop/Portal/Mobile). Yksittäisten tietojen näkyvyyteen ja ryhmittelyyn voidaan vaikuttaa rooleilla ja asetuksilla, jotta voidaan tarjota oleellinen tieto saataville tarkoituksenmukaisesti.

Töiden suunnittelua tehostaa graafinen VincitEAM Planner -työkalu, jossa aikataulutusta ja resurssointia voidaan tehdä ja havainnollistaa visuaalisessa käyttöliittymässä.

Erityyppiset dokumentit ovat oleellinen osa kunnossapitoa. VincitEAMissa on tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä M-Files, jonka avulla viimeisimmät dokumenttiversiot ovat helposti ja nopeasti löydettävissä – ja kulkevat aina mukana, vaikka mobiilissa.

Kunnossapito onkin usein liikkuvaa työtä, joten tarkoituksenmukaista ja tehokasta on myös se,
että käytössä on mobiilisovellus. Mobiilisovelluksen avulla tietojen kirjaaminen ja esim. kuvien liittäminen sekä tarvittavien dokumenttien läpikäynti onnistuu paikkariippumattomasti siellä missä työtehtäviä suoritetaan.

Tehokkuutta saadaan käyttämällä viiva- tai QR-koodeja tai tekstin tunnistusta tietojen hakuun – ja jos on hankala paikka kintaat kädessä, niin työn raportointi onnistuu vaikka puheen tunnistuksen avulla!

Kun raportointi on helppoa paikan päällä, se näkyy myös raportoitujen tietojen laadussa ja määrässä. Myös tulostus on mobiililla mahdollista, jos langaton yhteys tulostimeen on saatavilla.

Käyttöliittymän ollessa selkeä ja toimintalogiikan johdonmukainen mahdollistuu myös nopea oppiminen ja käytön omaksuminen käyttäjän näkökulmasta. Onhan opittavuus myös yksi tärkeä käytettävyyden osatekijä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää! Me puhumme kunnossapitoa.

© VincitEAM 2024