VincitEAMin kanssa ohjaat, suunnittelet ja optimoit kunnossapitosi helposti ja aina ajan tasalla olevaan dataan perustuen. Se on mobiilikäyttöinen ja toimintaasi mukautuva järjestelmä, joka varmistaa että oikeat tekijät ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, oikeiden välineiden ja tietojen kanssa.

VincitEAMin käyttöön ottaminen on kevyt, asiantuntijoidemme johtama prosessi. Sen myötä voit olla varma, että kokonaisuus palvelee toimintasi tarpeita. Kunnossapitojärjestelmän tuottamat raportit ja tilastot auttavat johtamaan kunnossapitoa tarkan tiedon pohjalta.

Kunnossapito muuttuu. Ole mukana muutoksessa.

Aina parempaa kunnossapitoa

Millä tasolla kunnossapitosi on? Jos kunnossapidon arkinen toiminta perustuu vielä paperiin ja kynään tai itse kyhätyihin taulukoihin, VincitEAM tuo työhön aivan uudenlaista helppoutta ja tehoa. Mitä edistyneempää kunnossapito on, sitä enemmän jokapäiväinen työ helpottuu – ja sitä enemmän liiketoiminta tehostuu.

Manuaalinen kunnossapito

Näytä lisää
 • Kunnossapidon välttämätön perustaso.
 • Ennakoiva kunnossapito ei ole mahdollista – laitteet korjataan kun ne hajoavat.
 • Kunnossapito on manuaalista ja henkilösidonnaisen tiedon varassa tehtävää työtä.
 • Kunnossapidon kulut eivät ole ennustettavia, ja ylimääräisiä kustannuksia kertyy jatkuvasti muun muassa koneiden turhista seisokeista.
Piilota

Lähtötason digitaalinen kunnossapito

Näytä lisää
 • Kunnossapitoa ohjataan ja suoritetaan sähköisesti, mutta suuri osa tiedosta ei ole sähköisessä muodossa
 • Järjestelmän tieto ei ole sidosryhmien saatavilla.
 • Itse kunnossapitotyö on edelleen pitkälti manuaalista.
 • Kulujen sekä koneiden seisokkien ennustettavuus on heikkoa.
Piilota

Microsoft Excel ja vastaavat järjestelmät

Perustason digitaalinen kunnossapito

Näytä lisää
 • Laitteiden tiedot ja niihin liittyvät kunnossapitotiedot ja kirjaukset ovat saatavilla sähköisessä muodossa.
 • Töiden resursointi ja suuri osa itse kunnossapidosta hoidetaan sähköisesti.
 • Mobiilisovellus nopeuttaa ja helpottaa työntekijöiden toimintaa.
 • Tälle tasolle siirtyminen tuo jo ennustettavuutta ja kustannussäästöjä, ja järjestelmää on mahdollista kehittää liiketoiminnan tarpeiden mukaan.
Piilota

VincitEAM

Edistynyt kunnossapito

Näytä lisää
 • Kaikilla organisaatiossa on pääsy digitaalisiin työkaluihin ja dataan oman työroolin mukaisesti.
 • EAM integroituu saumattomasti muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), taloushallintoon ja koneseurantajärjestelmiin.
 • Varastonhallinta ja hankinta saavat järjestelmästä ajan tasalla olevaa dataa.
 • Mahdollisuus huomattaviin säästöihin, koneita voi seisottaa hallitusti, ja kulut ovat ennakoitavissa.
Piilota

VincitEAM

 • Integraatiot

Älykäs kunnossapito

Näytä lisää
 • Kaikki laitteet kommunikoivat keskenään.
 • Kunnossapito on pitkälle automatisoitua, ja manuaalisen työn määrä on minimissä.
 • Päätöksenteko pohjautuu dataan, ja kunnossapidosta on saatavilla reaaliaikainen tilannekuva.
 • Kaikki laitteet on integroitu koneseurantajärjestelmiin.
 • Kunnossapito tukee monipuolisesti kannattavaa, tehokasta ja ennustettavaa liiketoimintaa ja tuo jatkuvia kustannussäästöjä.
Piilota

VincitEAM

 • Automatisointi
 • Internet of things
 • Datan avulla johtaminen

Microsoft Excel ja vastaavat järjestelmät

VincitEAM

VincitEAM

 • Integraatiot

VincitEAM

 • Automatisointi
 • Internet of things
 • Datan avulla johtaminen

Katso video nykyaikaisen kunnossapitojärjestelmän hyödyistä!

Hallitse tietoa, hallitse kunnossapitoa

Laitteiston kunnossapito on olennainen osa kaikkia nykyaikaisia teknisiä ympäristöjä – valmistavasta teollisuudesta energiantuotantoon ja huoltopalveluihin! VincitEAMin hyödyt ympäristöstä ja toimialasta riippumatta ovat:

 • Parempi tuottavuus ja parempi kate kaikille kone- ja laiteinvestoinneille
 • Kunnossapidon resurssien tehostettu ohjaus ja oikea mitoitus
 • Reaaliaikainen näkyvyys töiden tilanteeseen ja etenemiseen
 • Tyytyväiset ja tehokkaat työntekijät, jotka tekevät oikeita toimenpiteitä parhaan mahdollisen tiedon pohjalta

Arvokkaita toimialakohtaisia hyötyjä

Infran ja kiinteistöjen kunnossapito

 • Lisää tehokkaita tuotantopäiviä.
 • Laitteiston entistä parempi käyttöaste.
 • Vähemmän ennakoimattomia tuotantokatkoksia.

Energiateollisuuden kunnossapito

 • Kunnossapidon toteuttaminen joustavasti itse tai kumppaneiden kautta ilman pelkoa toimittajaloukosta.
 • Reaaliaikainen näkyvyys investointi-hyödykkeiden kuntoon, tilanteeseen ja kustannuksiin.
 • Laitekannan ympärille tarvittavien digitaalisten palveluiden näppärä toteuttaminen omalle organisaatiolle ja viiteryhmille.

Kunnossapito- ja huoltopalveluyritysten järjestelmät

 • Toiminnan reaaliaikainen ja keskitetty ohjaaminen sekä töiden käsittelyn optimointi.
 • Kustannustehokkuuden parantaminen.
 • Riskienhallinnan ja turvallisuuden edistäminen.

Laite- ja elinkaaripalvelut

 • Mahdollisuus kehittää toimintaa laitetoimittajasta asiantuntija- ja palveluyritykseksi.
 • Huoltopalveluiden vaivaton pääsy kaikkeen tarvittavaan suunnitteludokumentaatioon.
 • Asiakaspalvelun ja lisämyynnin kehittäminen.

Lataa opas manuaalisesta kunnossapidosta älykkääseen kunnossapitoon

Haluatko tietää, kuinka organisaatiosi voi siirtyä alkeellisesta manuaalisesta tai lähtötason digitaalisesta kunnossapidosta huomattavasti tehokkaamman kunnossapidon maailmaan – edistyneeseen ja jopa älykkääseen kunnossapitoon? Kerromme sen oppaassamme, ja samalla saat arvokasta tietoa kattavan kunnossapitojärjestelmän tuomista hyödyistä.

Tutustu asiakastarinoihimme

Lumenen logo

"Lumene valitsi VincitEAMin modernin kunnossapidon tueksi"

Tutustu tarinaan

Referenssit - Lumon

""Kun kunnossapitojärjestelmä tehdään työntekijöiden ehdoilla, käyttäjäystävällisyys ratkaisee.""

Tutustu tarinaan

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden logo

"Lue kuinka VincitEAM tekee Helsingin seudun vesihuollon arjesta sujuvaa."

Tutustu tarinaan

"Lue asiakastarinasta kuinka VincitEAMin avulla Kemijoen kunnossapidosta tuli virtaava kokonaisuus."

© VincitEAM 2024