Monipuoliset datapalvelut kunnossapidon tarpeisiin

Kunnossapidon operatiiviseen toimintaan liittyy suuri määrä erilaista tietoa, jota varastoidaan ja käsitellään kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmässä. Tämä data toimii järjestelmässä eräänlaisena perusyksikkönä, joka varmistaa käytännön prosessien ja digitaalisen toiminnanohjauksen saumattoman yhteistyön. Lisäksi data toimii pohjana mm. tulevaisuuden ennakoivalle analytiikkaa ja koneoppimista hyödyntävälle kunnossapidolle. Siksi tiedon määrään, laatuun ja oikeellisuuteen on tärkeä kiinnittää huomioita osana järjestelmän vaihtoon ja käyttöön liittyvää operatiivista toimintaa.

Me VincitEAMilla ymmärrämme tieto-ohjautuvan tulevaisuuden kunnossapidon vaatimukset ja sen haasteet. Siksi tarjoamme asiakkaillemme kunnossapidon datan hallintaan ja kehittämiseen liittyvät palvelut osana tarjoamaamme.

Datamigraatiot

Toimitamme kaikki kunnossapidon perustietojen ja historiadatan siirrot vanhasta järjestelmästä VincitEAM:iin. Datamigraatiopalvelumme on suunniteltu asiakkaille, jotka arvostavat riskittömyyttä, tehokkuutta sekä kunnossapidon toimialaosaamista osana järjestelmän vaihtoprojektia.

Datamigraatiopalvelut sisältävät tarvittavat datan kertaluontoiset siirrot esimerkiksi järjestelmän vaihdon tai muun investoinnin yhteydessä. Tarjoamme datamigraatiot ”avaimet käteen” -periaatteella, jolloin asiakkaan vastuulle jää ainoastaan määrittelyihin ja läpikäynteihin osallistuminen sekä lopputuloksen validointi.

Hallitsemme myös vaativat konversiot, kuten esimerkiksi ennakkohuoltojen tai laitehierarkian rakennemuutokset.

Datamigraatioprojekteihin on myös joustavasti yhdistettävissä erilaisia datan laadun parantamiseen ja rikastamiseen liittyviä palveluja.

Datan laadunhallinnan palvelut

Kunnossapidon järjestelmät sisältävät usein runsaasti vanhentunutta, virheellistä tai turhaan toistuvaa dataa. Huonolaatuinen data lisää tutkitusti tehottomuutta ja näkyvyys toimintaan heikkenee.

Tarjoamme datan laadun parantamiseen ja harmonisointiin liittyvät palvelut joko osana datamigraatioita tai erikseen toteutettavana projektina. Palvelun avulla voidaan selvittää ja havaita kustannustehokkaasti erilaisia datan laatuun liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi duplikaattien tai hajanaisten arvojen määriä.

Käytössämme on datan profiloinnin ja muokkaukset työkalut sekä kymmenien vuosien kokemus kunnossapidon prosesseista ja datan parantamisesta.

Raportoinnin ja tieto-ohjautuvuuden tuki

Tarjoamme datakonsultoinnin, KPI-mittareiden määrittelyn sekä yksilölliset datatoteutukset tukemaan kunnossapidon raportointia. Palvelu nopeuttaa siirtymistä nykyaikaiseen kunnossapidon raportointiin ja varmistaa juuri sinun liiketoimintaasi sopivien mittareiden hyödyntämisen osana kunnossapidon ohjausta.

VincitEAM sisältää vakiona erillisen raportointitietokannan, jonka kautta on helposti saatavissa tarvittavat datamallit raportointityökalujen kuten esimerkiksi PowerBI:n, Qlik:n tai Tableaun käyttöön. Vakiomallin lisäksi voimme tarjota asiakkaan liiketoimnnan ja KPI-mittaroinnin tarpeisiin sopivia yksilöllisiä datatoteutuksia.

Suunnittelemme raportoinnin datatoteutukset ja KPI-mittaroinnin yhdessä asiakkaan kanssa ja toteutamme ne joustavasti sekä on-prem- että pilviympäristössä.

 

 

Lataa ilmainen opas

Minulle saa lähettää markkinointiviestintää
© VincitEAM 2024