VincitEAM tekee Helsingin seudun vesihuollon arjesta sujuvaa ja tarjoaa luotettavan kokonaiskuvan laitoskokonaisuuden nykytilasta. Mobiilipohjaisen ratkaisun ansiosta kunnossapidon tiedonkulku on ketterää ja suoraviivaista.

Aaltoilevaa vettä

Uusi ratkaisu palvelemaan tulevaisuuden visioita

HSY:ssä todettiin, että olemassa oleva veden- ja jätevedenpuhdistuksen kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä ei enää vastannut nykypäivän vaatimuksia ja tulevaisuuden visioita. Vanhan järjestelmän tilalle haluttiin moderni ratkaisu, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevia kunnossapidon ja materiaalinhallinnan tarpeita.

Järjestelmävertailujen kautta uudeksi ratkaisuksi valikoitui VincitEAM, jossa vakuuttivat erityisesti laajat toiminnallisuudet, muunneltavuus sekä nykyaikainen mobiilikäyttöliittymä. Merkittävässä roolissa oli yhteensopivuus M-Files -dokumentinhallinnan kanssa, jota HSY on hyödyntänyt jo usean vuoden ajan.

”VincitEAM on merkittävä työkalu kunnossapidon operatiivisen toiminnan kannalta. Järjestelmä tarjoaa paitsi ketteryyttä arkeen, myös kattavan kuvan laitoskokonaisuutemme nykytilasta”, kertoo HSY:n ryhmäpäällikkö Samppa Lallukka.

Helsingin vesihuollon laitteistoa

Kokonaisuus ja tilannekuva hallussa yhden työkalun avulla

VincitEAM on moderni työkalu, jonka käyttöliittymä voitiin muokata vastaamaan vesihuollon todellisia tarpeita. Vesihuollon päivittäiset työt, kuten suoritteiden kirjaaminen ja päiväkirjamerkintöjen tekeminen, hoituvat nopeasti käyttäjäystävällisen mobiilikäyttöliittymän avulla.

Mobiilikäytön ansiosta kohdekohtaiset tiedot ja dokumentit ovat aina käden ulottuvilla ja ajantasalla, jonka ansiosta esimerkiksi häiriöihin voidaan reagoida ketterämmin. Ennakkohuoltojärjestelmä puolestaan huolehtii kunnossapitotöiden jaksotuksesta, ja kattavia materiaalinhallinnan ominaisuuksia hyödyntämällä esimerkiksi varaosien varastosaldot pysyvät aina ajan tasalla.

Uusi ratkaisu on otettu käyttöön innokkaasti, ja ammattitaitoinen henkilökunta antaa myös jatkokehitysehdotuksia. Järjestelmän käytöstä ja sen mahdollisuuksista keskustellaan paljon sisäisesti, ja samalla tietoisuus uusista ominaisuuksista jalkautuu tehokkaasti henkilöstön pariin. Poikkeusoloista johtuen käyttöönottoprojekti tapahtui täysin etäyhteyksin.

”Käyttöönotto on sujunut todella mallikkaasti aikataulussa, vaikka meille on ollut poikkeuksellista toteuttaa tällaista hanketta etänä. Etäyhteyksistä huolimatta yhteistyö on ollut erittäin vuorovaikutteista, ja asiat ovat ratkenneet nopeasti keskustelemalla ja kysymällä”, Lallukka summaa.

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

  • Yhtymä tuottaa pääkaupunkiseudulle kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
  • HSY:n vesihuolto toimittaa korkealaatuista juomavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, puhdistaa tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.
  • Yhtymän liikevaihto on yli 350 miljoonaa euroa, ja HSY työllistää yhteensä lähes 800 henkilöä, joista vesihuollon parissa toimii n. 450 henkilöä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää! Me puhumme kunnossapitoa.

© VincitEAM 2024