Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja, joka omistaa 20 vesivoimalaitosta. Yhtiön kunnossapitojärjestelmä tarvitsi uudelleenrakentamista, kun vanha järjestelmä menetti tukipalvelunsa. VincitEAM korvasi vanhan kunnossapitojärjestelmän, mahdollistaen myös useiden muiden järjestelmien integroinnin sen toiminnallisuuteen. Kokonaisuudesta muodostui monipuolinen omaisuudenhallintajärjestelmä.

Kemijoki oy:n Inkeroisten vesivoimalaitos Kouvolassa Kymijoen varrella

”Vaikka vanhan järjestelmän historiallinen taakka ja monipuoliset integraatiotarpeet toivat mukanaan haasteita, oli yhteistyö VincitEAMin kanssa todella joustavaa ja asiantuntevaa.”

Vertailimme markkinoilla olevia ratkaisuja kunnossapitojärjestelmien osalta, ja totesimme VincitEAMin tukevan parhaiten tarpeitamme ja toimintamalliamme. Sen lisäksi, että VincitEAM korvasi vanhan kunnossapitojärjestelmämme, mahdollisti järjestelmän monipuolisuus ja muokattavuus myös sen, että pystyimme luopumaan useista vanhoista erikseen ylläpidettävistä järjestelmistä ja integroimaan niiden toiminnallisuudet VincitEAMiin.

Olemme pystyneet tehokkaasti rakentamaan ja sisällyttämään VincitEAMiin Kemijoki-spesifejä sovelluksia, kuten turvallisuusilmoitukset, koneistokeskeytysten ja rajoitusten hallinnan, investointien hallinnan, sekä töiden hallinnan ja raportoinnin. Sovelluksista on tullut VincitEAMiin integroinnin myötä nykyaikaisia ja paremmin käytettäviä, myös mobiilikäyttö huomioiden.

Järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet ja käyttötapaukset kasvoivat niin merkittävästi, että kunnossapitojärjestelmä laajennettiin koko yhtiön omaisuudenhallintajärjestelmäksi.

Hannu-Pekka Lamminmäki
Kehityspäällikkö
Kemijoki Oy

Kemijoki oy:n vesivoimala Vanttauskoskella

Uusi omaisuudenhallintajärjestelmä toi mukanaan positiivisia muutoksia

VincitEAMin käyttöönotolla on ollut merkittävä vaikutus Kemijoen kunnossapitoon. Mobiilisovellus on tuonut uuden joustavan tavan raportoida töitä ja hakea tietoa järjestelmästä, mikä on parantanut tiedon ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Tietojen haku on edistyneempää kuin vanhassa järjestelmässä, ja dokumenttien hallinta on tehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää.

VincitEAMin ilmoitustoiminnallisuudet ovat hyödyllisiä, ja huoltotöiden toteuman seuranta ja raportointi on automatisoitu. Versionhallinta on tehokasta, ja integroidut sovellukset ovat nykyaikaisempia ja paremmin käytettävissä.

Kemijoen kokemukset VincitEAMista ovat olleet erittäin positiivisia, ja järjestelmä on vastannut asiakkaamme tarpeisiin erinomaisesti. VincitEAM on tuonut uutta joustavuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta heidän toimintaansa, mikä on parantanut merkittävästi Kemijoen kunnossapidon ja muun omaisuudenhallinan prosesseja.

Kuvat: Kemijoki Oy:n mediapankki.

Kiinnostuitko? Kysy lisää! Me puhumme kunnossapitoa.

© VincitEAM 2024