1. Rekisterinpitäjä

Vincit Solutions Oy (y-tunnus: 1618093-1)
John Stenbergin Ranta 2, 00530 Helsinki
Puhelin:

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matleena Ronkainen, matleena.ronkainen@vincit.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on Vincit Solutions Oy:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittely. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhteystietojen kerääminen esimerkiksi asiakasyhteydenpitoa, palveluiden myyntiä ja markkinointia varten.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot:

  • sähköposti
  • nimi
  • puhelinnumero
  • yhteydenottolomakkeen viesti

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyltä itseltään vinciteam.fi verkkosivujen kautta.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. Yhtiön työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

10. Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.

© VincitEAM 2024