Kunnossapitoasentaja katsoo tablettia

Enemmän kuin pelkkä järjestelmä.

Uuden kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto on parhaimmillaan kokonaisvaltainen kehityshanke, joka voi mullistaa yrityksen kunnossapidon perusteellisesti. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa varmistamme, että VincitEAM ei vain täytä nykyisiä tarpeita, vaan myös valmistaa organisaatiotasi tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin!

Kumppani tukemassa ensi askeleista lähtien

Olemme kehittäneet viisivaiheisen käyttöönottoprojektin, jossa VincitEAMin asiantuntijat ovat asiakkaamme tukena jokaisessa vaiheessa. Asiakkaaltamme ei odoteta teknistä osaamista tai aiempaa kokemusta järjestelmien käyttöönotosta, sillä kokeneet ja ammattitaitoiset VincitEAM-projektipäälliköt johtavat projektia aina käyttöönottoon asti.

1. Projektin aloitus

Onnistunut projekti pohjautuu yhteiseen ymmärrykseen siitä, mitä projektissa halutaan saavuttaa. VincitEAMin käyttöönottoprojektit aloitetaan kickoff-tapaamisella, johon osallistuvat kaikki projektiin liittyvät henkilöt. Tapaamisen jälkeen jokainen osapuoli tuntee toistensa roolit, ymmärtää projektin tavoitteet ja aikataulun sekä tietää, mitä sovittuja toimintatapoja noudatetaan.

Kaikkia tehtäviä hallitaan yhteisessä VincitEAM-toimitusprojektikohtaisessa tehtävienhallintanäkymässä, johon kaikilla projektiin osallistuvilla on jatkuva pääsy. Näin projektin etenemistä ja toteutuksia voidaan seurata läpinäkyvästi.

2. Määrittely ja suunnittelu

Määrittelyt ja suunnittelut tehdään aihekohtaisissa työpajoissa projektin laajuudesta riippuen. Näin varmistamme, että työpajoihin osallistuu vain tarvittavat henkilöt, jotta työskentely on mahdollisimman tehokasta. Esimerkiksi palvelin- ja sovellusinfrastruktuurin suunnitteluun osallistuu usein eri henkilöt kuin kunnossapitoprosessien varmentamiseen.

Kaikille projektiin osallistuville henkilöille järjestetään varhaisessa vaiheessa pääsy testiympäristöön tietokoneilla ja mobiililaitteilla, mikä vahvistaa VincitEAMin käyttökokemuksia ja -mahdollisuuksia. Määrittely- ja suunnitteluvaiheiden jälkeen voidaan aloittaa varsinainen VincitEAM-järjestelmän toimittaminen.

3. Toteutus ja testaus

Toteutusvaiheessa toteutetaan määritellyt toiminnallisuudet ja prosessit sekä tuodaan asiakkaan kunnossapitotiedot VincitEAMin testiympäristöön. Toteutukset voidaan aloittaa heti, kun määrittely- ja suunnitteluvaiheissa saavutetaan riittävä taso. Onkin tavallista, että näitä vaiheita toteutetaan VincitEAM-toimitusprojektissa yhtäaikaisesti.

Vaikka työskentely tapahtuu usein rinnakkain, voi joskus jokin osa-alue edetä muita nopeammin. Esimerkiksi kunnossapitodatan ja infrastruktuurin kanssa voidaan tarvittaessa hyödyntää Vincitin kehitysympäristöä. Näin kunnossapitodataa voidaan toteuttaa ja testata tulevassa VincitEAM-järjestelmässä jo ennen kuin asiakkaan oma palvelininfrastruktuuri on valmis.

Toteutusvaiheessa tehdään aktiivista testausta ja tarkistusta sitä mukaa, kun toiminnallisuudet, prosessit ja kunnossapitotietojen vienti etenevät testiympäristössä.

4. Hyväksyntätestaus

Hyväksyntätestausvaiheessa asiakas hyväksyy ja varmistaa toteutetut toiminnallisuudet, prosessit ja viedyn kunnossapitotiedon, minkä jälkeen ne voidaan siirtää tuotantoympäristöön.

5. Käyttöönotto ja projektin päättäminen

Tässä vaiheessa VincitEAM-järjestelmä on toiminnassa sovituilla kunnossapitotiedoilla, ja järjestelmää voidaan käyttää kunnossapidon arjessa. Käyttäjäkoulutus on tärkeä osa VincitEAM-järjestelmän onnistunutta käyttöönottoa. Näin varmistamme, että kunnossapitoon osallistuvilla henkilöillä on hyvät lähtökohdat järjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Käyttökoulutukset järjestetään yleensä käyttöönoton yhteydessä halutuille kohdeyleisöille.

Projektin päättämispalaverissa varmistetaan, että kaikki sovitut ja suunnitellut työt on tehty ja toteutettu. Lisäksi käydään läpi projektin kulku ja sovitaan mahdollisten avoimien asioiden käsittelystä. Tämän jälkeen toimitusprojekti siirtyy ylläpitovaiheeseen ja VincitEAM asiakastuen piiriin.

Kysy lisää! Me puhumme kunnossapitoa.

"*" näyttää pakolliset kentät

© VincitEAM 2024