Kumppanuutta pitkällä kokemuksella ja syvällä asiantuntemuksella

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja päivittäiseen hyödyntämiseen liittyy lukuisa prosesseja ja toimintatapoja, joista jokainen luo toimiessaan merkittävää liitoiminnallista hyötyä kunnossapito-organisaatiolle. Tärkeä mietittäviä asioita järjestelmän käytössä ovat esimerkiksi mitä kaikkia järjestelmän toiminnallisuuksia hyödynnetään ja missä laajuudessa sekä noudattelevatko toiminnanohjauksen prosessit viimeisimpiä parhaita alan käytäntöjä. Lisäksi prosessien sopeuttaminen järjestelmään sopivaksi tai päinvastoin järjestelmän muokkaaminen toimintaa vastaavaksi on laaja ja paikoin haastavakin kokonaisuus.

Edellä mainituissa tapauksissa on hyvä pysähtyä miettimään prosesseja kriittisesti sekä turvautua tarvittaessa asiantuntijan puoleen. VincitEAMin asiantuntijoilla on yhteenlaskettuna kymmeniä vuosia kokemusta eri toimialojen kunnossapidon toiminnanohjausratkaisujen rakentamisesta. Olemme suunnitelleet kunnossapidon toiminnanohjaukseen keskittyvät konsultointipalvelut tukemaan asiakkaita muutostilanteissa sekä maksimoimaan kunnossapitojärjestelmäinvestoinnista saatavan hyödyn koko järjestelmän elinkaaren aikana.

Alkutilanteen kartoitus

Palvelu on suunnattu kunnossapito-organisaatioille, jotka pohtivat tai ovat jo aloittamassa toiminnanohjausjärjestelmän uudistamista. Palvelun avulla saadaan vastauksia muun muassa kysymyksiin “mitä toiminnallisuuksia uudesta järjestelmästä tarvitsen?” ja “pitääkö olemassa olevia toimintamalleja muuttaa uuden järjestelmän myötä?”

Alkutilanteen kartoituspalvelussa käydään Vincit Solutionsin konsultin ohjaamana läpi kunnossapito-organisaation prosessien ja toimintojen nykytilanne tulevaa tai jo aloitettua järjestelmäinvestointia varten. Palvelussa kartoitetaan kattavan kysymyspohjan avulla kunnossapidon prosessien ja uuden järjestelmän yhteensopivuus sekä asiakasorganisaation tavoitetila kunnossapidon toiminnanohjauksen osalta. Palvelun avulla pienennetään tehokkaasti järjestelmän vaihtoprojektiin liittyviä riskejä sekä vältetään kuuluisat viime hetken muutokset ja epäselvyydet.

Järjestelmän käytön kartoitus

Järjestelmän käytön kartoituspalvelu on tarkoitettu VincitEAM asiakkaille, jotka haluavat maksimoida kunnossapitojärjestelmän kaikkien toiminnallisuuksien tuoman hyödyn toiminnassaan.

Järjestelmän käytön kartoituspalvelu on suunnattu jo hetken VincitEAM toiminnanohjauksessa hyödyntäneelle organisaatiolle, joka tavoittelee järjestelmän kaikkien toimintojen maksimaalista hyödyntämistä kunnossapidon tukena. Palvelussa kartoitetaan järjestelmän käytön tilanne ja sekä tavoitetila kysymyspohjan avulla ja tämän pohjalta luodaan asiakkaalle räätälöity ratkaisuehdotus esimerkiksi järjestelmän käytön muuttamiseen tai laajentamiseen liittyen. Palvelun avulla voidaan helposti havaita esimerkiksi käyttöä rajoittavia pullonkauloja tai hyödyntämättömiä järjestelmän toiminnallisuuksia.

Prosessikonsultointi

Hoidetaanko ennakkohuoltoprosessit viimeisimpien standardien mukaisesti? Ovatko oston prosessit toteutettu kunnossapidon toimintaa parhaiten tukevalla tavalla?

Prosessikonsultointipalvelussa keskitytään yhteen kunnossapidon osakokonaisuuteen ja sen toiminnan parantamiseen. Tyypillisiä esimerkkejä prosessikonsultoinnissa läpikäytävästä palveluista ovat esimerkiksi ennakkohuolto-, varastonhallinta- tai ostoprosessit. Palvelussa kartoitetaan tarkasteltavan osa-alueen toiminnanohjauksen nykytilanne sekä siihen liittyvät prosessit ja niihin mahdollisesti liittyvät ongelmat. Palvelun lopputuloksena on ratkaisuehdotus, joka voi sisältää esimerkiksi suosituksen järjestelmän käyttötapojen muuttamisesta tai vaikka toiminnanohjaukseen käytettävän datan laadun parantamisesta.

VincitEAM uusien toiminnallisuuksien esittelypalvelu

Palvelu on suunnattu VincitEAM asiakkaille, jotka haluavat kuulla viimeisimmistä järjestelmän toiminnallisuuksista heidän toimialalleen ja käyttötapauksilleen räätälöidysti.

Uusien toiminnallisuuksien esittelypalvelun kohderyhmänä ovat VincitEAM asiakkaat, jotka haluavat pysyä ajan tasalla nopeasti kehittyvän järjestelmän viimeisimmistä toiminnallisuuksista ja muutoksista. Palvelussa käydään EAM-konsultin esittelemänä läpi VincitEAMiin valitun ajanjakson aikana tulleet uudet toiminnallisuudet ja muutokset. Palvelun avulla kunnossapidon organisaatiot pystyvät hyödyntämään toiminnanohjausjärjestelmän viimeisimpiä toimintoja ja järjestelmän kehittymistä täydellä potentiaalilla

VincitEAM lisäosion tai laajennuksen ohjattu käyttöönotto

Palvelu on tarkoitettu tueksi VincitEAM järjestelmää käyttävälle organisaatioille, jotka haluavat laajentaa järjestelmän käyttöä tuetusti uusin osa-alueisiin tai toiminnallisuuksiin.

VincitEAM sisältää useita eri liiketoimintatarpeisiin sopivia kokonaisuuksia, jotka kaikki ovat suunniteltu tiettyä käyttäjäkuntaa tai prosessia ajatellen. Näitä ovat esimerkiksi erillinen Web-laajennus sekä GANTT-työsuunnittelusovellus tai esimerkiksi varastotoimintojen käyttöönotto. Palvelu sisältää lisäosan käyttöönottoon liittyvän määrittelyn, konsultoinnin ja koulutuksen. Palvelu auttaa VincitEAM käyttäjiä hyödyntämään uutta osakokonaisuutta heti ensimmäisestä päivästä alkaen ja pienentää esimerkiksi mahdollisten käyttövirheiden riskiä.

© VincitEAM 2024