« Takaisin

EAM vai CMMS? Valitse oikea järjestelmä tuotanto-omaisuuden hallintaan

Lukuaika: 3 minuuttia
Työntekijät katsovat VincitEAMia tabletilta
Janne Hakala
Janne Hakala
Director, EAM & Service Business

Kunnossapitoon ja tuotanto-omaisuuden hallintaan liittyvissä järjestelmäkartoituksissa törmätään väistämättä erilaisiin termeihin ja lyhenteisiin. Näihin järjestelmiin liittyvät yleisimmät lyhenteet ovat CMMS ja EAM. Mitä nämä sitten tarkoittavat, ja erityisesti, miten nämä eroavat toisistaan?

Tuotanto-omaisuuden hallintaan on olemassa erilaisia järjestelmäratkaisuja, jotka eroavat toisistaan merkittävästi. Omaisuudenhallinnan järjestelmäratkaisuissa karkea jaottelu voidaan tehdä CMMS- ja EAM-järjestelmien välillä. Näiden järjestelmien eroavaisuudet eivät aina ole täysin selviä, sillä vaikka molemmat järjestelmät tukevat omaisuuden hallintaa, niiden lähestymistavat, laajuudet ja painotukset eroavat toisistaan. Tässä blogitekstissä sukellamme syvemmälle näiden eroihin.

CMMS-järjestelmä

CMMS-lyhenne tulee sanoista Computerized Maintenance Management System. Suomessa yleisesti käytetty termi tälle on kunnossapitojärjestelmä. CMMS-järjestelmät keskittyvät pääasiassa operatiivisen kunnossapidon hallintaan. Ne tarjoavat työkalut kunnossapidon käytännön toimintaan ja ohjaukseen, kuten työtilausten luomiseen, seurantaan ja priorisointiin sekä huoltotehtävien aikataulutukseen. CMMS:n päämääränä on ohjata ja sujuvoittaa kunnossapidon käytännön prosesseja sekä parantaa laitteiston luotettavuutta.

EAM-järjestelmä

EAM-lyhenne tulee sanoista Enterprise Asset Management. Yleisessä puhekielessä EAM-järjestelmälle ei vaikuta olevan vielä vakiintunutta suomalaista termiä, joka kuvaisi hyvin sen laajuutta ja merkitystä. EAM-järjestelmä on yrityksen omaisuudenhallinnan järjestelmä, mutta yleisesti siitä kuulee puhuttavan niin ikään kunnossapitojärjestelmänä. Tämä on omiaan aiheuttamaan hämmennystä näiden kahden järjestelmäratkaisun eroavaisuuksien väliltä.

Koska kunnossapito on nykyisin entistä yhtenäisempi osa yrityksen toimintoja ja käyttövarmuuden ollessa merkittävä osa yrityksen strategiaa, vaaditaan omaisuudehallinnan järjestelmältä entistä laajempaa ulottuvuutta. Tähän tarpeeseen vastaa parhaiten modernit EAM-järjestelmät.

Seuraavassa joitakin EAM-järjestelmälle tyypillisiä ominaisuuksia ja etuja, joita ei välttämättä löydy kevyemmistä CMMS-järjestelmistä:
 1. Integraatiokyvykkyydet ja tiedon jakaminen:
  EAM-järjestelmät integroituvat saumattomasti muihin yrityksen toiminnan kannalta kriittisiin järjestelmiin, mahdollistaen tiedon jakamisen ja päätöksenteon parantamisen organisaation laajuisesti. Tällä tavalla kunnossapidon toimet sulautuvat organisaation toimintaan myös järjestelmätasolla, mikä alentaa riskiä kunnossapidon eriytymisestä muista yrityksen toiminnoista. EAM-järjestelmään integroitavia järjestelmiä ovat esimerkiksi automaatiojärjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmät sekä taloushallinnon järjestelmät.
 2. Tiedolla johtaminen:
  EAM-järjestelmien kautta saatavan ymmärryksen avulla organisaatiot voivat tehdä tietoisia päätöksiä kone- ja laiteinvestoinneistaan. Näin pystytään varmistamaan yrityksen menestyminen ja kilpailukyky nykypäivän haasteellisessa liiketoimintaympäristössä.
 3. Riskienhallinta:
  EAM auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä, varmistaen omaisuuden ja toimintojen noudattavan lainsäädäntöä ja standardeja. EAM-järjestelmälle tyypillistä on myös tiedon aukoton jäljitettävyysketju, joka osaltaan parantaa tiedon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.
 4. Raportointi:
  EAM-järjestelmässä raportointi sulautuu saumattomasti muuhun yrityksen raportointiin. Tämä mahdollistaa omaisuudenhallinnan KPI-mittareiden tehokkaan hyödyntämisen, kun tietoja voidaan helposti yhdistää muiden organisaatiossa käytettävien järjestelmien tuottamaan tietoon.

Yhteenvetona voidaan todeta, että EAM-järjestelmä tarjoaa laajemmat edut verrattuna CMMS-järjestelmiin, tarjoten organisaatioille kattavan ratkaisun omaisuuden hallintaan, sisältäen samalla kaikki CMMS-järjestelmän ominaisuudet. Mikäli kunnossapitotoiminta on pienimuotoista ja tuotanto-omaisuuden elinkaaren hallinta tai käyttövarmuus eivät ole keskeisiä tekijöitä yrityksen menestyksen ja strategian toteutumisen kannalta, CMMS-järjestelmän hankinta voi olla perusteltua.

EAM-järjestelmä auttaa organisaatioita parantamaan omaisuuden käyttövarmuutta, optimoimaan kunnossapidon kustannuksia ja varmistamaan koneiden sekä laitteiden elinkaaren hallinnan osana strategian toteutumista. Investointi tuotanto-omaisuuden hallinnan järjestelmään on erityisesti investointi yrityksen toimitusvarmuuteen, laaduntuottokykyyn ja turvallisuuteen, mikä tukee organisaation pitkän aikavälin menestystä, kilpailukykyä ja mainetta.

Kiinnostuitko? Kysy lisää! Me puhumme kunnossapitoa.

Janne Hakala
© VincitEAM 2024