« Takaisin

Raportoinnin merkitys kunnossapidon johtamisessa

Lukuaika: 3 minuuttia
Kunnossapidon data ja raportointi
Heikki Nenonen
Heikki Nenonen
Data Consultant

Tiedonkeruun ja -analysoinnin merkitys nykyaikaisessa liiketoiminnassa on kiistaton. Data mahdollistaa syvällisen ymmärryksen liiketoiminnan eri aspekteista, mikä puolestaan mahdollistaa informaatioon perustuvien päätösten tekemisen. Erityisesti kunnossapidon kontekstissa, jossa päivittäiset toiminnot ja pitkäaikainen strateginen suunnittelu kohtaavat, raportoinnin merkitys korostuu entisestään.

Blogisarjan ensimmäisessä osassa keskityimme datan laatuun ja sen parantamiseen.  Kun data on kerätty ja sen laatu varmistettu, seuraava askel on hyödyntää tätä tietoa. Raportointi toimii tässä keskeisessä roolissa, sillä se tekee kerätystä datasta näkyvää ja tarjoaa välineen päätöksenteolle. Yksi lähestymistapa on jakaa raportointi kolmeen tasoon: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen tasoon. Jokainen taso palvelee eri tarkoituksia ja kohderyhmiä organisaatiossa, varmistaen että päätöksenteko on kattavaa ja tietoon perustuvaa.

Raportoinnin kolme tasoa

Strateginen raportointi: Strategisessa raportoinnissa keskitytään organisaation pitkän aikavälin tavoitteisiin, kuten varaosavaraston arvon alentamiseen, kunnossapidon kustannusten ja korjausvelan kehityksen seuraamiseen. Kunnossapidon avainindikaattoreita (KPI) seuraamalla johto saa kattavan kokonaiskuvan kunnossapidon tilasta. Tämä tiedon valossa on helpompaa tehdä päätöksiä, jotka tehostavat liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Taktinen raportointi: Taktinen raportointi puolestaan tukee keskijohtoa, ja keskittyy keskipitkän aikavälin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tämä raportointitaso tarjoaa tietoa esimerkiksi seuraavien kuukausien ennakkohuolloista, näkymän eniten vikaantuvista laitteista ja resurssien käytöstä. Tämä mahdollistaa taktisten suunnitelmien toteuttamisen ja päivittäisten tavoitteiden saavuttamisen. Myös reagointikyky paranee merkittävästi; jos raportista havaitaan esimerkiksi huoltojen ajankohdissa kumuloitumista päällekkäin, pystytään tilanteeseen reagoimaan hajauttamalla huoltoja liiallisen kuormituksen välttämiseksi. Raportointi tarjoaa myös dataa, jonka avulla voidaan perustella esimerkiksi korvausinvestoinnit johdolle.

Operatiivinen raportointi: Operatiivinen raportointi on suunnattu organisaation työnjohtajille ja työntekijöille, keskittyen päivittäisen toiminnan ja suorituskyvyn optimointiin. Raportit sisältävät tietoa esimerkiksi avoimista työtilauksista sekä tarvittavien varaosien varastotilanteesta, auttaen ylläpitämään organisaation toimintoja suunnitellusti ja tehokkaasti. Nämä voidaan esitellä esimerkiksi päivittäisissä taulupalavereissa.

Raportointi on tiedolla johtamisen perusta

Raportointi on avainasemassa tiedolla johtamisessa, mahdollistaen tietoon perustuvien päätösten tekemisen kaikilla organisaation tasoilla. Erityisesti kunnossapidon alueella, jossa päätösten tulee olla sekä operatiivisesti tehokkaita että strategisesti kaukonäköisiä, raportoinnin rooli on korvaamaton. VinciEAMin tarjoamat työkalut ja lähestymistavat raportointiin tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden hyödyntää kerättyä tietoa parhaalla mahdollisella tavalla, edistäen kunnossapidon maturiteetin kasvua ja parantaen päätöksenteon laatua. Tutustu VincitEAMin datapalvelukokonaisuuteen, ja laitetaan raportointi yhdessä kuntoon! 

Kiinnostuitko? Kysy lisää! Me puhumme kunnossapitoa.

© VincitEAM 2024