Kunnossapidon data ja raportointi

Raportoinnin merkitys kunnossapidon johtamisessa

Tiedonkeruun ja -analysoinnin merkitys nykyaikaisessa liiketoiminnassa on kiistaton. Data mahdollistaa syvällisen ymmärryksen liiketoiminnan eri aspekteista, mikä puolestaan...

Työntekijät katsovat VincitEAMia tabletilta

EAM vai CMMS? Valitse oikea järjestelmä tuotanto-omaisuuden hallintaan

Kunnossapitoon ja tuotanto-omaisuuden hallintaan liittyvissä järjestelmäkartoituksissa törmätään väistämättä erilaisiin termeihin ja lyhenteisiin. Näihin järjestelmiin liittyvät yleisimmät lyhenteet...

Kunnossapitopäällikkö seuraa dataa

Laadukas data on älykkään kunnossapidon perusta

Tässä blogitekstissä keskitymme erityisesti kunnossapitodataan sekä datan laadun hallintaan. Kunnossapidon keskiössä ovat tuotanto-omaisuus ja niihin liittyvät työt sekä...

Tiedote: Versowood on valinnut VincitEAMin uudeksi kunnossapitojärjestelmäksi

Versowood, Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, on ottanut seuraavan askeleen kohti kunnossapidon digitalisaatiota valitsemalla VincitEAMin...

Kunnossapidon ulkoistaminen haastaa tiedonhallintaa

Teimme markkinatutkimuksen kunnossapidon digitalisaatiosta, ja meille selvisi että yli 75% kyselyyn vastanneista yrityksistä on ulkoistanut kunnossapitoa joko...

Suomalaisen kunnossapidon digitalisaatio: oletko edelläkävijä vai laiskuri?

Suomalaisissa yrityksissä tunnistetaan kunnossapidon tärkeys. Lisäksi yrityksissä tunnistetaan erinomaisesti, miten sähköiset järjestelmät ja kunnossapitotyötä tukevat työkalut parantavat...

Tiedote: Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu valitsi VincitEAMin laitehallintajärjestelmäksi

Vincit Solutions Oy on allekirjoittanut VincitEAM -järjestelmän toimitus- ja ylläpitosopimuksen Veripalvelun kanssa VincitEAMin avulla Veripalvelu voi siirtyä...

Investoi kunnossapitojärjestelmään onnistuneesti

Miksi yritykset investoivat tietojärjestelmiin? Koska ne ovat havainneet omassa toiminnassaan ongelmia tai puutteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan parempia...

VincitEAMin toiminnasta kertova kaavio

VincitEAM-palvelukokonaisuus kumppanuuden tukena

Kunnossapito -sanan englanninkieliset vastineet maintenance ja maintain polveutuvat alun perin latinankielisestä termistä manu tenere. Lausekkeelle ei ole...

Kuinka välttää sudenkuopat järjestelmäprojektissa

Järjestelmien vaihtoprojektien onnistuminen vaihtelee: välillä kuulee molempien osapuolten mielestä onnistuneista projekteista, ja toisinaan taas täysin pieleen menneistä. Miten...

© VincitEAM 2024