Kunnossapidon ulkoistaminen haastaa tiedonhallintaa

Teimme markkinatutkimuksen kunnossapidon digitalisaatiosta, ja meille selvisi että yli 75% kyselyyn vastanneista yrityksistä on ulkoistanut kunnossapitoa joko osittain tai kokonaan. Ulkoisen avun tarve on luonnollista, sillä suomalaisten yritysten kunnossapitotiimit ovat…

Tiedote: Versowood on valinnut VincitEAMin uudeksi kunnossapitojärjestelmäksi

Versowood, Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, on ottanut seuraavan askeleen kohti kunnossapidon digitalisaatiota valitsemalla VincitEAMin kunnossapitojärjestelmäkseen. Käynnistyvä yhteistyö kertoo Versowoodin halusta hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia kunnossapidon optimoinnissa ja…

Laadukas data on älykkään kunnossapidon perusta

Tässä blogitekstissä keskitymme erityisesti kunnossapitodataan sekä datan laadun hallintaan. Kunnossapidon keskiössä ovat tuotanto-omaisuus ja niihin liittyvät työt sekä varaosat. Keräämällä näihin liittyvää tietoa voidaan seurata muun muassa laitteiden vikaantumista, varaosien…

EAM vai CMMS? Valitse oikea järjestelmä tuotanto-omaisuuden hallintaan

Kunnossapitoon ja tuotanto-omaisuuden hallintaan liittyvissä järjestelmäkartoituksissa törmätään väistämättä erilaisiin termeihin ja lyhenteisiin. Näihin järjestelmiin liittyvät yleisimmät lyhenteet ovat CMMS ja EAM. Mitä nämä sitten tarkoittavat, ja erityisesti, miten nämä eroavat…

Raportoinnin merkitys kunnossapidon johtamisessa

Tiedonkeruun ja -analysoinnin merkitys nykyaikaisessa liiketoiminnassa on kiistaton. Data mahdollistaa syvällisen ymmärryksen liiketoiminnan eri aspekteista, mikä puolestaan mahdollistaa informaatioon perustuvien päätösten tekemisen. Erityisesti kunnossapidon kontekstissa, jossa päivittäiset toiminnot ja pitkäaikainen…

© VincitEAM 2024