Suomalaisen kunnossapidon digitalisaatio: oletko edelläkävijä vai laiskuri?

Suomalaisissa yrityksissä tunnistetaan kunnossapidon tärkeys. Lisäksi yrityksissä tunnistetaan erinomaisesti, miten sähköiset järjestelmät ja kunnossapitotyötä tukevat työkalut parantavat tuotannon laatua, käyttöastetta ja kustannustehokkuutta. Tästä huolimatta vain 20% suomalaisista yrityksistä on panostanut…

Kunnossapidon ulkoistaminen haastaa tiedonhallintaa

Teimme markkinatutkimuksen kunnossapidon digitalisaatiosta, ja meille selvisi että yli 75% kyselyyn vastanneista yrityksistä on ulkoistanut kunnossapitoa joko osittain tai kokonaan. Ulkoisen avun tarve on luonnollista, sillä suomalaisten yritysten kunnossapitotiimit ovat…

Tiedote: Versowood on valinnut VincitEAMin uudeksi kunnossapitojärjestelmäksi

Versowood, Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja, on ottanut seuraavan askeleen kohti kunnossapidon digitalisaatiota valitsemalla VincitEAMin kunnossapitojärjestelmäkseen. Käynnistyvä yhteistyö kertoo Versowoodin halusta hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia kunnossapidon optimoinnissa ja…

© VincitEAM 2023