VincitEAM-palvelukokonaisuus kumppanuuden tukena

Kunnossapito -sanan englanninkieliset vastineet maintenance ja maintain polveutuvat alun perin latinankielisestä termistä manu tenere. Lausekkeelle ei ole olemassa tarkkaa suomenkielistä vastinetta, mutta karkeasti käännettynä tämä tarkoittaa kädestä pitämistä ja tukemista….

Investoi kunnossapitojärjestelmään onnistuneesti

Miksi yritykset investoivat tietojärjestelmiin? Koska ne ovat havainneet omassa toiminnassaan ongelmia tai puutteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan parempia työkaluja. Näiden haasteiden taklaamiseksi päätetään hankkia tietojärjestelmä: perustetaan ehkä työryhmä, joka kirjaa vaatimuksia,…

Suomalaisen kunnossapidon digitalisaatio: oletko edelläkävijä vai laiskuri?

Suomalaisissa yrityksissä tunnistetaan kunnossapidon tärkeys. Lisäksi yrityksissä tunnistetaan erinomaisesti, miten sähköiset järjestelmät ja kunnossapitotyötä tukevat työkalut parantavat tuotannon laatua, käyttöastetta ja kustannustehokkuutta. Tästä huolimatta vain 20% suomalaisista yrityksistä on panostanut…

© VincitEAM 2024